خدمات    

برنامه نویسی Web
 • Java
 • ASP .NET
 • HTML
 • XML
 • RDF
 • OWL

     برنامه نویسی Desktop در تمامی سیستمهای عامل
 • Java
 • #C
 • Visual Basic .Net
 • Visual Basic 6
 • ++Visual C

طراحی پایگاه داده
 • SQL Server
 • Oracle
 • Access
 • My SQL

     برنامه نویسی Mobile
 • Windows Mobile
 • Java

اتوماسیون صنعتی
 • PLC
 • Micro Controller
 • HMI
 • RFID
 • دوربینهای کنترلی

     اتوماسیون اداری
 • نرم افزارهای مالی
 • نرم افزار های اداری
 • نرم افزارهای سفارشی
 • ارتباط با مشتری
 • پشتیبانی اطلاعات
 • RFID

پیاده سازی برنامه های تخصصی
 • طراحی و پیاده سازی انواع برنامه های تخصصی سفارشی

     برنامه های کاربردی عمومی
 • تولید و پخش انواع برنامه های کاربردی

Robotics
 • طراحی و تولید Robotهای سفارشی
 • CNC

     ارائه خدمات شبکه
 • طراحی
 • پیاده سازی
 • امنیت شبکه
 • VOIP
 • Wireless

 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به افق فن آوریهای هوشمند می باشد.                                                                                                  Copyright © 2009 Rational Technologies Horizon Co. All rights reserved